İletişim
Kurumsal Koçluk Eğitim Danışmanlık

Yalın Üretim ve Üretim Geliştirme Danışmanlığı

Anasayfa  /   Danışmanlıklar  /   Yalın Üretim ve Üretim Geliştirme Danışmanlığı

 1. FABRİKA PLANLAMA VE KURULUM DANIŞMANLIĞI
  • Yatırım Planlama
   • Yatırım fizibilitesinin oluşturulması
   • İhtiyaçların belirlenmesi
   • Yatırımın planlanması
   • Bütçelerin oluşturulması
   • Projenin hazırlanması
  • Üretim Planlama
   • Üretimin kurgulanması
   • Kapasitenin planlanması
   • Süreçlerin tanımlanması
   • Ürün ve üretim akışlarının oluşturulması
   • Organizasyonel yapının kurgulanması
   • Personel kalifikasyonlarının ve yapısının oluşturulması
   • Layout planlama
  • Devreye Alma
   • İnşaatın yaptırılması ve koordinasyonu
   • Tüm ihtiyaçların temini
   • Üretim hatlarının kurulumu
   • Prototip ürünlerin üretilmesi
   • Seri üretim devreye alma
   • Takip ve kontrol

 

 1. YALIN ÜRETİM DANIŞMANLIĞI
  • Yalın Üretim Geliştirme ve Sistem Kurulumu (Yalın Metodolojisi)
   • Etüt ve Fizibilite Çalışmaları
   • Verimlilik Analizleri
   • Metot Mühendislik Çözümleri ve Uygulamaları
   • Risk Analizleri
   • Döküman Yönetimi
   • Görsel Yönetim Uygulamaları
   • Tasarım ve Makine İmalat Desteği
   • Üretim Planlama
   • Yerleşim Plan Analiz ve Tasarımı
   • Problem Çözme Teknikleri (PUKÖ)
   • 5S, Kaizen, SMED, TPM,  
   • Karma Ürün Üretim Planlaması

 

 

 1. YATIRIM TEŞVİK DANIŞMANLIĞI
  • Analiz ve Değerlendirme
   • Firmanın mevcut durum analizi
   • Yatırım planı ve bütçe
  • Yatırım Fizibilite Çalışmaları
   • Bölge tayini (Yönlendirme-fizibilite)
   • Arazi bulunması (Yönlendirme fizibilite)
  • Yatırım Teşviği  İşlemleri
   • Yatırım kalemlerinin belirlenmesi
   • Yatırım listelerinin oluşturulması
   • Teşvik dosyasının hazırlanması
   • Başvuru
   • Teşvik takibi ve sonlandırılması süreci

 

 1. TÜBİTAK PROJELERİ DANIŞMANLIĞI
  • Patent Ön Araştırma Desteği
   • Patent alınması düşünülen ürün için ön araştırma yapılması
  • Patent Başvuru İşlemleri Desteği
   • Patent başvuru tarif namesinin hazırlanması
   • Patent başvurusunun yapılması ve takibi
  • Tübitak Projesi Oluşturma ve Başvuru İşlemleri
   • Proje hazırlığının yapılması ve ön hazırlık
   • Proje başvuru dosyasının hazırlanması
   • Proje başvuru dosyasının teslimi
  • Tübitak Projesi Takip ve Raporlama İşlemleri
   • Proje onaylandıktan sonra sistem girişlerinin tamamlanması
   • Hakem ziyaretlerinin koordinasyonu
   • Proje ara sunumlarının hazırlatılması ve kontrolü
   • Aylık proje takip ve raporlamalarının hazırlanması
   • Raporlama dönemlerinde mali raporların ve proje raporlarının hazırlatılması
   • Proje raporlarının dönemlerinde sisteme girilmesi ve sunulmasının sağlanması
   • Proje kapanışının yapılması

 

 1. AR-GE MERKEZİ DANIŞMANLIĞI
  • Analiz ve Değerlendirme
   • Firmanın mevcut durum analizi
   • Gerekli alt yapının oluşturulması
   • Ar-Ge merkezi Kurulum Aşaması
   • Başvuru hazırlıklarının yapılması
   • Başvurunun gerçekleştirilmesi
  • İzleme ve Denetleme
   • Başvuru sonrası aylık takibi ve yönlendirilmesi
   • Dönemsel Ar-Ge merkezi raporlarının hazırlanması
   • Raporların Bakanlığa teslimatının koordinasyonu
  • Ar-Ge Merkezi Yönetimi
   • Ar-Ge merkezi ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
   • Potansiyel projelerin çıkartılması
   • Eğitimler
   • Ar-Ge çalışmaları ve projelerinin oluşturulması

 

E-BÜLTEN