İletişim
Kurumsal Koçluk Eğitim Danışmanlık

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI 

Kurumların en önemli yatırımlarından biri ‘’insan olan yatırım’’dır. Küreselleşme etkisindeki dünyada nitelikli insan ihtiyacı giderek artmaktadır. Büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen kurumlar insana öncelik vermelidir. Bu konuda çalışan memnuniyeti ve dolayısıyla başarısı kurumlar için çok değerlidir.

İş ve işi yapan kişi arasındaki uyum, büyük rekabet üstünlüğü yaratmaktadır. Bu; işiyle uyumlu çalışan, yüksek performanslı, memnuniyeti yüksek, çalıştığı kuruma bağlı, stres düzeyi düşük birey anlamına gelmektedir. Araştırmalara göre çalışanlarını hem işe alım sırasında hem de sonrasında psikometrik ölçüm yöntemi ile değerlendiren kurumlar, karlılık ve etkinlik düzeyi bakımından üst seviyedeki kurumlardır.

 

a) İş Analizi & Değerlendirmesi

Görevin organizasyondaki yerini görme; sorumlulukların, amaçların, iç ve dış bağlantıların ve ilişkiler zincirinin farkındalığı ile yeterli performans düzeyine ulaşabilmek için gereken bilgi ve beceri düzeyinin saptanması.

 

İş gücü planlaması:

· İş Analizi

· Yetkinlik Performansı

· Mevcut Çalışan Analizi

 

b) Performans Yönetim Sistemi

 • Hedef bazlı performans yönetim sistemi
 • Yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi
 • 360 derece geribildirim sistemi

Performans yönetim sistemi, geçmiş performansın ölçümü ile birlikte, kişilerin potansiyelini belirleyerek gelişim planını oluşturma ve uygulamayı da hedefleyecek şekilde düzenlenir.

 

c) Ücretlendirme & Ücret Yönetimi

Şirket içinde dengeli, şirket dışında ise rekabet koşulları göz önünde bulundurularak çalışanları motive eden bir ücret politikası belirlenmelidir. Bu doğrultuda bir sistem oturtularak dönemsel bazda ve performans artışına yönelik uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

 

d) Seçme & Yerleştirme Sistemi

Doğru işe doğru kişinin seçilmesi, kuruma en iyi şekilde katkı sağlayabilecek adayların bulunması, çalışanların verimliliği ve kuruma bağlılığı ile doğru orantılıdır. Şirket kadro planının çıkartılması, organizasyonel yapının oluşturulması, görev tanımlarının belirlenmesi, seçme yerleştirmede kullanılacak aday araştırma & değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi.

 

e) Kariyer Yönetimi & Organizasyonel Yedekleme

Başarılı çalışanların kurumda kalıcılığını sağlama, onları kurumun geleceği için hazırlama, kariyer yönetimi, yönetici geliştirme, performans yönetim sistemi çalışmaları.

 

f) Eğitim Yönetim Sistemi

Çalışanların işe başladığı günden itibaren ihtiyacı olan eğitimlerin saptanması, unvan ve eğitim ilişkilendirme, kurumda gerekli olacak eğitimlerin belirlenmesi, eğitimleri performans yönetim, kariyer yönetim sistemleri ile ilişkilendirme, eğitmenlerin seçilmesi ve yetiştirilmesi.

 

g) Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırması

Kuruma ve kurum kültürüne uygun şekilde tasarlanarak çalışanlara uygulanan Memnuniyet Anketinin, analizi ile yorumları yapılarak yöneticiler ile paylaşılması. Daha sonra yöneticiler ile birlikte yol haritası ve geliştirme çalışmaları yapılması.

 

 

Kısaca:

 • İş analizlerini yapma
 • Görev tanımlarını hazırlama
 • Organizasyon şemasını oluşturma
 • Çalışan memnuniyeti anketleri
 • İşe alım sistemini kurma
 • Oryantasyon programı oluşturma
 • Ücret araştırması
 • Ücret sistemi kurma
 • Norm kadro çalışması
 • İşgücü yedekleme, kariyer planlama sistemi oluşturma
 • Yetenek havuzu oluşturma
 • Performans yönetimi sistemi
 • Eğitim ihtiyaç analizi
 • Eğitim sistemi kurma
 • Ödül ve uyarı sistemi oluşturma
 • İK yönetmeliği hazırlama (kıyafet yönetmeliği, şirket kuralları, yetki tanımlamaları vs)
 • Kurum kültürü analizi
 • İnsan kaynakları birimi kurma & yapılandırma ve İK ekibi oluşturma

 

Bir kurum neden çalışan memnuniyetini ölçmeli?

 • -  Kurumun güçlü ve iyileştirmeye açık alanları saptanır
 • -  Çalışanların motivasyon düzeyleri belirlenir
 • -  Çalışanların kuruma olan bağlılık ve memnuniyet düzeyleri görülebilir
 • -  Çalışanların ihtiyaçlarının tespit edilmesi sağlanır
 • -  Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının tespitine katkı sağlanır
 • -  İyileştirme fırsatlarını gösterir
 • -  İnsan kaynakları uygulamalarının etkinliği ölçülür

İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Yetkinlik Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi

 

E-BÜLTEN